سوابق اجرایی:
انجام امور کشاورزی و فعالیت های اقتصادی آزاد در قبل از انقلااب و دوران نوجوانی و جوانی
مدت دو سال تدریس در آموزش و پرورش شهرستان تنکابن در سالهای انقلاب فرهنگی
کارشناس تهیه طرحهای مرتع داری و مسـول کمیته کشاورزی و قائم مقام جهاد کشاورزی شهرستان قروه کردستان طی سالهای 1363 لغایت 1365
مسئول کمیته کشاورزی استان و مسئول پشتیبانی جنگ جهاد کردستان مسئول جهاد سازندگی استان کردستان از سال 1369 لغایت 1370
ر ئیس اداره مراکز آموزش عالی وزارت جهاد سازندگی از سال 1369 لغایت 1370
مدیر کل منابع طبیعی استان گیلان از سال 1370 لغایت 1373
معاون امور جنگل سازمان جنگلها و مراتع کشور و ر ئیس شورای عالی جنگل و مرتع و خاک کشور و معاون امور جنگلهای شمال و قا ئم مقام سازمان جنگلها و مراتع کشور از سال 1373 لغایت 1390
عضویت کمیته ملی توسعه پایدار کشور . مرجع ملی کشور . مسئول کمیته فرعی اصول جنگل و عضو کمیته ملی انسان و کره مسکون (یونسکو)از سال 1377 لغایت 1385
عضو کانون هما هنگی دانش صنعت چوب و کاغذ کشور از سال 1389
مدرس دانشگاه علوم کشاورزی گرکان و مراکز آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزی
مدیر عامل شرکت سهامی نکا چوب از سال 1390 پس از استعفا از قائم مقام سازمان جنگلها و مراتع کشور

 


فعالیتهای اجتماعی:
عضو انجمن اسلامی دانشجویان . عضو هیئت امنا و هیئت موسس انجمن مازندرانیهای مقیم مرکز . دو دوره کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره پنجم و ششم

 


مسافرت ها و اجلاس ها:
یک مرحله اجلاس اکو در کشور پاکستان , چهار مرحله اجلاس فائو (سازمان خوارو بار کشاورزی جهانی) در ایتالیا, کنگره جهانی جنگل در ترکیه و کانادا , دوره های آموزشی در کشور اتریش , آلمان , نیوزیلند , ایرلند جنوبی ,شرکت در اجلاس جنگل کشورهای خاور نزدیک در سوریه , سودان ,قبرس و ماموریت کاری در سه مرحله به کشور آلمان و سه سفر به کشور سوریه و همچنین سفرهایی برای شرکت در اجلاس های بین المللی از جمله در ژنو ( سازمان ملل) , شرکت در سمینار بین المللی اکو توریسم در تایلند و ماموریت اداری به کشورهای ژاپن , چیــن , امارات متحد عربی ,مالزی و ترکیــه .