اين شهرستان در تقسيم بنديهاي جديد سياسي و كشوري جزو تنكابن بوده ، كه در سال 1368 بصورت بخش مستقل هويت يافت . و در واپسين سال دولت نهم در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ، در سال 1388 شهرستان تاسيس گرديد. 
منطقه ی عباس آباد به دليل مجاورت با دريا از سمت شمال و ديوار رشته كوه هاي البرز در جنوب داراي آب و هواي معتدل و مرطوب است. بيشترين مقدار بارندگي در ماه آبان وكمترين بارندگي در تير مي باشد، گرم ترين ماه هاي سال تير و مرداد و ماه هاي سرد دي و بهمن و فاصله دريا تا اولين رشته كوه شمالي البرز 7 كيلومتر است.

 

ابنيه تاريخي، جاذبه هاي توريستي

 

ابنيه تاريخي:

1- قله مخروبه عثمان سرا

2- راه باستاني سنگ فرش سي بن به كلاردشت

3- خرابه هاي باستاني روستاهاي كوهستاني مرتم – شهرستانك – شهردم در پايه كوههاي داخلي البرز

4- گورستانهاي تاريخي مازيچال .

 

جاذبه هاي تاريخي:

1- غار و چشمه دانيال

2- غارهاي خشكدره

3- پارك جنگلي خور ما چال و تيلا كنار

4- چشمه معدني آب سرد روستاي جيسا كلارآباد

5- جاده توريستی عباس آباد به کلاردشت

6- روستاي كوهستاني دراسرا

 

بقاع متبركه:

1- امام زاده كيا ابوالحسن در زيارت ور مشهدي سرا

2- امام زاده ايوب در پرچور

3- امام زاده سيد علي كيا اسب چين

4- امام زاده سيد حسين تازه آباد

5-امام زاده عبدالوافي كلار آباد

6- امام زاده آقا سيد علي مرتم.